ZEBRANIE

Zarządu

Polskiego Towarzystwa 

Archiwalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 WARSZAWA, Archiwum m.st. Warszawy


 11 grudnia 2010 r.,

godz. 10.30

 

 

 

 

 

 

II  SPOTKANIE GRUPY
ARCHIWISTÓW                                                                                                                                                                                                       
EUROPY ŚRODKOWEJ

SŁOWACJA, Bojnice
26-30.V.2009 r. 

PeTeA jest organizacją stawiającą sobie za cel rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi archiwów i archiwistyki oraz wspieranie społecznego prestiżu archiwistów. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: - Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu umocnienie więzi zawodowych

- Organizowanie konferencji naukowych, seminariów, wystaw i szkoleń

- Współprace z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą

- Opiniowanie oraz zgłaszanie wniosków i propozycji dotyczących regulacji prawnych