ZEBRANIE

Zarządu

Polskiego Towarzystwa 

Archiwalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 WARSZAWA, Archiwum m.st. Warszawy


 11 grudnia 2010 r.,

godz. 10.30

 

 

 

 

 

 

II  SPOTKANIE GRUPY
ARCHIWISTÓW                                                                                                                                                                                                       
EUROPY ŚRODKOWEJ

SŁOWACJA, Bojnice
26-30.V.2009 r. 

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich , Polskie Towarzystwo Archiwalne , Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych i Archiwum Polskiej Akademii Nauk organizują w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu konferencję międzynarodową pt: „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo i wspólna przyszłość".
Celem konferencji, która odbędzie się w dniach 10 - 13 września 2008 r., w Nowym Sączu i Bochni, gdzie Rada Miejska zaproponowała włączenie drugiego dnia obrad konferencji w uroczystości 755 - lecia Bochni, będzie wymiana informacji dotyczących problemów archiwów Europy Środkowej oraz wpływu tradycji na współczesne funkcjonowanie archiwistyki
Mamy nadzieję, że to pierwsze, po podpisaniu w marcu bieżącego roku w Popradzie porozumienia pomiędzy archiwistami polskimi a archiwistami czeskimi, słowackimi i węgierskimi spotkanie naukowe, zainauguruje długotrwałą współpracę naszego środowiska i zaowocuje wymianą doświadczeń i oczekiwań.
Region, które zechciał nas gościć, wybrany został nieprzypadkowo. Staraliśmy się znaleźć miejsce związane od wieków z wielo kulturowością i przepływem ludności Europy Środkowej.
W programie konferencji oprócz szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy naukowej i problemów współczesnej dokumentacji archiwalnej będącej świadectwem wspólnych losów, znajdą się także referaty dotyczące tradycji górniczych i kultu świętych utrwalone w relacjach i dokumentach krajów Europy Środkowej ( w tym kult św. Kingi).
Chcielibyśmy aby konferencja ta wpisała się w szeroko rozumiany dialog między kulturowy i uaktywniła środowiska dla których postawa otwartości i zrozumienia odgrywa ważną rolę.
Więcej informacji wkrótce.