ZEBRANIE

Zarządu

Polskiego Towarzystwa 

Archiwalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 WARSZAWA, Archiwum m.st. Warszawy


 11 grudnia 2010 r.,

godz. 10.30

 

 

 

 

 

 

II  SPOTKANIE GRUPY
ARCHIWISTÓW                                                                                                                                                                                                       
EUROPY ŚRODKOWEJ

SŁOWACJA, Bojnice
26-30.V.2009 r. 

   Dnia 23 stycznia 2010 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Archiwalnego w jednym ze śląskich klasztorów. Na posiedzeniu Zarządu PeTeA został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia. Została omówiona bieżąca działalność (m.in. organizacja konferencji w Nowym Wiśniczu) oraz zostały przedstawione ostatnie doniesienia z Międzynarodowej Rady Archiwalnej. Ponadto omówiono sprawy wydawnicze, szkolenia i seminaria. Poza tym zaprezentowane nasze uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych i krajowych. Przyjęto wolne wnioski. Posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Archiwalnego zakończyło się zwiedzaniem zabytkowego opactwa.

- 28 marca 2009 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Archiwalnego w Instytucie Matemetycznym PAN w Warszawie. Na posiedzeniu został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu oraz protokół Komisji Rewizyjnej. Poza tym omówiono plan działania PeTeA, organizację szkoleń i konferencji oraz sprawy wydawnicze. Przyjęto wolne wnioski. Po zakończeniu posiedzenia Zarządu odbyło się spotkanie towarzyskie członków PeTeA, które uświetnił występ zespołu Imprevisti oraz wykład i wystawa: Polska Szkoła Matematyczna.

- Dnia 13 grudnia 2008 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Archiwalnego w siedzibie Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów w Warszawie, na którym przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu z dnia 19 maja 2008 roku. Ponadto została omówiona bieżąca działalność, cele i zadania PeTeA, sprawy finansowe oraz wolne wnioski. Po posiedzeniu Zarządu odbyło sie spotkanie opłatkowe wszystkich członków i sympatyków PeTeA. Podczas wigilii wysłuchaliśmy pięknych kolęd w wykonaniu zespołu muzycznego.