ZEBRANIE

Zarządu

Polskiego Towarzystwa 

Archiwalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 WARSZAWA, Archiwum m.st. Warszawy


 11 grudnia 2010 r.,

godz. 10.30

 

 

 

 

 

 

II  SPOTKANIE GRUPY
ARCHIWISTÓW                                                                                                                                                                                                       
EUROPY ŚRODKOWEJ

SŁOWACJA, Bojnice
26-30.V.2009 r. 

Program

Międzynarodowej Konferencji

Dziedzictwo kulinarne w dokumencie

Źródła historyczne a wymogi współczesności

Warszawa, 10 – 12 grudnia 2009 r.

Organizator: Polskie Towarzystwo Archiwalne

Współorganizatorzy:

Archiwum Polskiej Akademii Nauk

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie

10 grudnia, czwartek

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Gmach im. Stanisławów Kierbedziów, u. Koszykowa 26, wejście 3, sala konferencyjna

12,00

Rejestracja

13,30 – 13,45

Otwarcie

13,45 – 14,45

dr Grzegorz Russak, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz – Polskie dziedzictwo kulinarne

14,45 – 15,00

mgr Dariusz Kwiatkowski, Archiwum PAN, Warszawa – Pismo – źródło – dokument

15,00 – 15,15

dr Hanna Krajewska, Archiwum PAN, Warszawa – Źródła biblijne dotyczące kulinariów

15,15 – 15,45

przerwa kawowa

15,45 – 16,00

doc. dr hab. Jarosław Dumanowski, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń – Od Czernieckiego do Wielądka – historia w książkach kucharskich

16,00 – 16,15

mgr Halina Fronczak, Archiwum PAN, Warszawa – Dawne sposoby konserwacji i przechowywania żywności

16,15 – 16,30

dr Anna Krzemińska, Archiwum Państwowe, Częstochowa – Średniowieczna uczta w aspekcie nie tylko kulinarnym (o funkcjach uczt w XIII-wiecznych źródłach narracyjnych)

16,30 – 16,45

mgr Izabela Kwiatkowska, Archiwum PAN, Warszawa –Kulinaria w tradycyjnej kulturze ludowej

16,45 – 17,00

prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Uniwersytet Gdański – Heretyckie jadło

17,00 – 17,30

przerwa kawowa

17,30 – 17,45

dr Mieczysław Różański, Archiwum Archidiecezjalne, Łódź – Przepisy znalezione przypadkiem

17,45 – 18,00

dr Roman Stelmach, Archiwum Państwowe, Wrocław – 900-lecie piwowarstwa na Śląsku w świetle zachowanych dokumentów archiwalnych

18,00 – 18,15

prof. dr hab. Józef Marecki, Papieski Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków – Uroczyste obiady w klasztorze kapucynów

18,15 – 18,30

Eryk S. Hoppe OFM, Zakon Braci Mniejszych – Niech bracia jedzą, co im podadzą

18,30 – 19,15

dyskusja

19,30 – 21,00

poczęstunek tradycyjny

11 grudnia, piątek

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Sala Lustrzana

 

9,30 – 10,00

doc. dr László Szögi, Uniwersytet Budapeszt – Magnackie i mieszczańskie obyczaje kulinarne na Węgrzech w XVIII i XIX w.

10,00 –10,30

Zora Mintalová-Zubercova – Jedzenie i biesiadowanie na Słowacji w XVII i XVIII w.

10,30 –11,00

Maria Ryantova, Uniwersytet Czeskie Budziejowice – Źródła do historii kuchni czeskiej

11,00 – 11,30

Ph.D. Susanna Belovari, Tufts University – Kuchnia amerykańska w dokumencie

11,30 – 12,00

dyskusja

12,00 – 12,30

przerwa kawowa

12,30 – 12,45

Tessa Capponi-Borawska, Uniwersytet Warszawski – Matki, babki i kucharki jako źródło wielokulturowej tradycji kulinarnej

12,45 – 13,00

mgr Anitta Maksymowicz, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra – Kulinarne tradycje ze Środkowego Nadodrza (pogranicze Śląsk-Brandenburg-Wielkopolska) w kuchni Australii Południowej

13,00 – 13,15

mgr Maciej Jasiński, Archiwum Urzędu Miasta Warszawy – Obiady czwartkowe

13,15 – 13,30

mgr Jerzy Gutkowski, Zamek Królewski, Warszawa – Źródła dotyczące stołu królewskiego w epoce Stanisława Augusta

13,30 – 13,45

mgr Łukasz Truściński, mgr Maciej Próba, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa – Wokół królewskiego stołu – księga rachunków dworu Jana III Sobieskiego. Wydatki kuchni 1695-1696

13,45 – 14,00

dr Dariusz Klemantowicz, Uniwersytet Łódzki – Miód pitny a sprawa polska. Wytwórczość miodu pitnego i jego spożycie w Królestwie Polskim przed I wojną światową

14,00 – 15,00

przerwa na lunch

15,00 – 15,15

Hanna Szymanderska, autorka książek etnograficzno-kulinarnych – Smakosz warszawski

15,15 – 15,30

doc. dr hab. Iwona Arabas, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa – Apteczka dla kucharza zawsze otworem stać musi

15,30 – 16,30

dyskusja

18,30

uroczysty bankiet, Zamek Królewski

12 grudnia, sobota

Muzeum Etnograficzne, u. Kredytowa 1, sala konferencyjna

9,30 - 9,45

prof. dr hab. Andrzej Klonder, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa – Ordynacje żywieniowe w przytułkach, bursach i klasztorach w Polsce i Rzeszy w XVII i XVIII w.

9,45 – 10,00

prof. dr hab. Elżbieta Mazur, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa – Instrukcja rządowa w sprawie wyżywienia szpitalnego w Królestwie Polskim (1842 r.)

10,00 – 10,15

mgr Anita Chodkowska, Archiwum PAN, Warszawa – Kulinaria w spuściznach Archiwum PAN

10,15 – 10,30

mgr Anna Nowak, Archiwum Państwowe w Przemyślu – Ocena wartości i brakowanie dokumentacji dotyczącej żywienia w sanatoriach i zakładach uzdrowiskowych

10,30 – 10,45

mgr inż. Waldemar Listowski, Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych Polskiego Radia, Warszawa – Źródła dźwiękowe dotyczące dziedzictwa kulinarnego

10,45 – 12,00

dyskusja

12,00 – 12,30

rezolucja uczestników konferencji