ZEBRANIE

Zarządu

Polskiego Towarzystwa 

Archiwalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 WARSZAWA, Archiwum m.st. Warszawy


 11 grudnia 2010 r.,

godz. 10.30

 

 

 

 

 

 

II  SPOTKANIE GRUPY
ARCHIWISTÓW                                                                                                                                                                                                       
EUROPY ŚRODKOWEJ

SŁOWACJA, Bojnice
26-30.V.2009 r. 

 

Archiwum Polskiej Akademii Nauk

Polskie Towarzystwo Archiwalne

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Informują i zapraszają

16 marca (wtorek) 2010 roku w godzinach 10-15 do Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 na seminarium

Od pasji do dokumentacji. Czy kolekcjonerzy i archiwiści mogą się polubić?

Spotkaniu, w którym wezmą udział pracownicy naukowi PAN, kolekcjonerzy i archiwiści

towarzyszyć będzie wystawa Artyści emigracyjnej Melpomeny przygotowana na podstawie zbiorów A PAN oraz koncert piosenek w wykonaniu artystów.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli i uczniów liceów warszawskich, pracowników naukowych PAN oraz wszystkich zainteresowanych kolekcjonerstwem.

Program seminarium:

10.00 – 10.15 Dyrektor A PAN dr Hanna Krajewska

Znaczenie spuścizn uczonych dla badań naukowych

10.15- 10.45 Prof. Leszek Zasztowt

Z dziejów sztuki wirtualnej. Pałac Staszica na widokówkach

10.45- 11.15 Juliusz Bieniaś

Moje kolekcjonerskie do’

11.15-11.45 dr Zbigniew Tucholski

Zbiory prywatne postrzegane jako ochrona ginącego zasobu związanego z

historią techniki

P R Z E R W A

do godz. 12.15

12.15 – 12.45 Ryszard Kruk

Kolekcjonerstwo czyli pasja poznawania

12.45 – 13.15 dr Mirosław A. Supruniuk

Archiwum Emigracji w Toruniu. Dlaczego i jak powstało?

13.45-14.15 Anna Mieszkowska

Kolekcja Artyści emigracyjnej Melpomeny. Droga teatraliów do A PAN

14.15- 14.45 Piosenka jest też dokumentem. Koncert z udziałem Barbary Zawodnik

i Andrzeja Zagdańskiego

 

Polskie Towarzystwo Archiwalne

Zgłoszenie uczestnictwa.

Formularz zgłoszenia należy przesłać:

faks: (0-22) 65 72 780 kontakt: Agnieszka Ryhorowicz

lub

e-mail: kolekcjonerzy2010@wp.pl kontakt: Katarzyna Słojkowska

Od pasji do dokumentacji.

Czy kolekcjonerzy i archiwiści mogą się polubić?

Organizatorzy: Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Archiwalne, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

16 marca (wtorek) 2010 roku g.10-15,

Pałac Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, Sala Lustrzana

Dane uczestnika seminarium:

Imię i nazwisko

 

Telefon/Faks

 

e-mail

 

Dane płatnika do rachunku:

 

Nazwa instytucji

 

 

Adres (ulica, kod, miasto)

 

 

Telefon/Faks

 

Koszt uczestnictwa w seminarium: 80

płatne w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 2 marca 2010 roku

Polskie Towarzystwo Archiwalne

ul. Nowy Świat 72 p. 8

00-330 Warszawa

NIP 525 23 96 141

NR KONTA:

17 1090 1883 0000 0001 0718 2159

Uwaga! Rezygnacja z udziału po 16 marca oraz nieobecność na seminarium powoduje powstanie zobowiązania pokrycia kosztów udziału na podstawie rachunku Polskiego Towarzystwa Archiwalnego.